Vertrouwenspersoon werknemer

LET OP! Mocht er bij jouw organisatie al een intern en/of extern vertrouwenspersoon aangesteld zijn waar afspraken mee gemaakt zijn, dan is het handig om vooraf te vragen of je een andere vertrouwenspersoon in kunt schakelen en/of de kosten vergoed worden. Vind je het lastig om dit te bespreken, bel me dan gerust, we kunnen het samen overleggen. 

Bel met telefoonnummer 06 – 15 25 57 57 om je verhaal te vertellen of een afspraak te maken. Mocht ik niet opnemen, spreek dan mijn voicemail in. Ik bel je zo snel mogelijk terug.

Vertrouwenspersoon

Een extern vertrouwenspersoon is met name verantwoordelijk voor de eerste opvang, onder meer bij meldingen/klachten van onvrede, ongewenst gedrag of misstanden.

Een extern vertrouwenspersoon begeleidt degene die zich bij hem/haar/hen meldt. De melder kan behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek omtrent pesten op het werk, ongewenst gedrag of intimidatie. Een extern vertrouwenspersoon is ook beschikbaar voor iemand die iets wil bespreken wat niet met collega’s of de leidinggevende besproken kan worden. Gesprekken zijn vertrouwelijk; dat wil zeggen dat er niets aan een ander wordt verteld als de melder dat niet wil.

De taken van een extern vertrouwenspersoon zijn: eerste opvang verschaffen, informatie verstrekken, het bieden van een luisterend oor, het adviseren over mogelijkheden, het verwijzen naar instanties, het empoweren van de melder, ondersteuning bieden bij probleemoplossende gesprekken tussen partijen en het bieden van nazorg.

Als extern vertrouwenspersoon ben ik op afroep beschikbaar. Over de wijze waarop dit gebeurt, maken we in overleg afspraken.

Wil je meer informatie of direct een afspraak maken?

Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op.